ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • DISCOVER
 • ภูมิภาค
 • เขตคุชิโระ・เนมุโระ・อัคเคชิ
 • เขตคุชิโระ・เนมุโระ・อัคเคชิ

  โปรดอย่าส่งเสียงดัง! เพราะที่นี่คืนสวรรค์แห่งการดูนก

  เมืองคุชิโระเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของฮอกไกโดตะวันออก และประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ รวมไปถึงเป็นฐานส่งออกธัญพืชระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ทั้งยังเป็นจุดสำคัญของการคมนาคมทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ และเป็นทางเข้าไปสู่อุทยานแห่งชาติคุชิโระกับอุทยานแห่งชาติอาคังอีกด้วย

  แนะนำ