ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • DISCOVER
 • ภูมิภาค
 • ย่านคุชิโระ, เนะมุโระ, อัคเคะชิ
 • ย่านคุชิโระ, เนะมุโระ, อัคเคะชิ

  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการดูนก(เบิร์ด วอชชิง)ที่ลงทะเบียนอนุสัญญาแรมซาร์

  เมืองคุชิโระเป็นเมืองศูนย์กลางของฮอกไกโดตะวันออก เป็นที่ตั้งสนามบิน
  คุชิโระที่มีเที่ยวบินนานาชาติเข้าออกตามระยะ จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการคมนาคม ในเขตย่านนี้มีอุทยานแห่งชาติ2แห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติคุชิโระชิทสึเกนกับอุทยานแห่งชาติอะคันมะชู
  ท่าเรือคุชิโระ ความภาคภูมิใจในปริมาณสินค้าประมงที่มากที่สุดในฮอกไกโด
  ทั้งปูฮะนะซะกิ กะนิของเนะมุโระ หอยนางรมอัคเคะชิ ที่นี่คือแหล่งสมบัติของสินค้าจากท้องทะเลที่หลากหลาย
  ที่นี่เป็นสุดยอดเมืองหลวงแห่งการดูนกที่มีนักดูนกมากมายจากทั้งใน-นอก
  ประเทศเดินทางมา
  ที่คุชิโระชิทสึเกน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีสัตว์สงวนคุ้มครองพิเศษทั้งนกกะเรียน นกโอะจิโระวะชิ เป็ดห่านฯลฯ นกป่ากว่า170ชนิดอาศัยอยู่ พืชพรรณก็อุดมสมบูรณ์ มีดอกไม้ประมาณ600ชนิด บานตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง ไปพายเรือแคนูเล่นที่แม่น้ำคุชิโระที่ไหลผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำได้ด้วย
  ชุนคุนิไทกับทะเลสาปฟูเรงโกะที่เมืองเนะมุโระนั้นถูกเรียกขานว่าเป็น
  "สรวงสวรรค์แห่งนกป่า" ตามดอนทรายธรรมชาติที่ไม่ถูกมือมนุษย์แตะต้อง พบว่ามีรุริบิทะกิ(Tarsiger cyanurus) , โอวะชิ(Haliaeetus pelagicus) ฯลฯ สัตว์จำพวกนกกว่า280ชนิด
  ทุกอย่างถูกบันทึกลงทะเบียนอนุสัญญาแรมซาร์ไว้ทั้งหมด