ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • DISCOVER
 • ภูมิภาค
 • เขตซาโรมะ・คิตามิ・ออนเนะยุ
 • เขตซาโรมะ・คิตามิ・ออนเนะยุ

  ชมอาทิตย์อัสดง ท่องเที่ยวไปในเส้นทางทองคำ

  ทางหลวงหมายเลข 39 ที่ทอดยาวจากเมืองอาซาฮิคาวะมาจนถึงเมืองอาบาชิริเป็นเส้นทางที่ตัดข้ามทางตะวันออกของฮอกไกโด เชื่อมระหว่างอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซังกับอุทยานแห่งชาติอาบาชิริ การท่องเที่ยวไปยังอาคังและชิเรโตโกะด้วยเส้นทางสายนั้นคือเส้นทางทองคำ พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางจากออนเนะยุออนเซ็นไปจนใกล้ๆ เมืองคิตามิถือว่าเป็นเขตพื้นที่เมืองใหญ่ของเขตโอค็อตสค์

  แนะนำ