ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • DISCOVER
 • ภูมิภาค
 • เขตมาชู・คาวายุ・อาคัง
 • เขตมาชู・คาวายุ・อาคัง

  เยี่ยมชมบ้านเกิดของมาริโมะ ฟังคำสวดอธิษฐานของไอนุ

  พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาคัง ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่เกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟซึ่งกระจายอยู่ที่นี่นับเป็น “สมบัติแห่งเอเซีย” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่ได้ถูกตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่ 2 ของญี่ปุ่น แม้ว่าที่ทะเลสาบอาชูซึ่งมีความใสเป็นอันดับต้นๆ ของโลกซึ่งส่วนมากจะถูกปกคลุมด้วยหมอก แต่ในวันที่ฟ้าเปิดท่านจะได้เห็นสีฟ้าน้ำทะเลเข้มอันลึกล้ำเหนือคำบรรยายของมาชูบลู

  แนะนำ