ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • DISCOVER
 • ภูมิภาค
 • เขตชิเรโตโกะ・ราอุสุ・นากาชิเบทสึ
 • เขตชิเรโตโกะ・ราอุสุ・นากาชิเบทสึ

  อาณาจักรแห่งพงไพรที่มีราชาเป็นหมีสีน้ำตาล ไร้ซึ่งมนุษย์อาศัยอยู่

  คาบสมุทรชิเรโตโกะเป็นคาบสมุทรที่ยื่นยาวออกไปในทะเลโอค็อตสค์ถึง 70 กิโลราวจงอยปาก ได้ถูกตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะในปี 1964 และเป็น “สมบัติแห่งเอเซีย” ระดับต้นๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2005 ยอดเขาสูงสุดของราอุสึดาเกะที่มีความสูงถึง 1,660 เมตร มีภูเขาอย่างอิโอและชิเรโตโกะดาเกะที่ยาวต่อเนื่องราวกับเป็นกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นฝั่งอุโทโรกับฝั่งราอุสึ

  แนะนำ