ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • DISCOVER
 • ภูมิภาค
 • เขตมงเบทสึ・อาบาชิริ
 • เขตมงเบทสึ・อาบาชิริ

  ทั้งแผ่นน้ำแข็งและผู้คนล้วนมาจากทะเลโอค็อตสค์

  ชายฝั่งทะเลโอค็อตสค์ที่มีส่วนโค้งอันกว้างใหญ่ไพศาลจากแหลมโซยะที่อยู่เหนือสุดของฮอกไกโดไปจนถึงคาบสมุทรชิเรโตโกะจนมีคำเรียกขานว่าเป็น “เส้นโค้งโอค็อตสค์” พื้นที่ของมงเบทสึและอาบาชิริเป็นพื้นที่ส่วนหน้าสุดที่หันหน้าออกเผชิญกับทะเลโอค็อตสค์

  แนะนำ