ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • DISCOVER
 • ภูมิภาค
 • เขตอาซาฮิคาวะ・โซอุนเคียว
 • เขตอาซาฮิคาวะ・โซอุนเคียว

  เที่ยวชมหลังคาแห่งฮอกไกโด ไดเซทสึซังที่ลอยอยู่ในทะเลหมอก

  เมืองอาซาฮิคาวะมีประชากรราว 3 แสน 4 หมื่นคน เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 2 ของฮอกไกโดรองลงมาจากเมืองซัปโปโรซึ่งมีที่ตั้งอยู่เกือบจะตรงกึ่งกลางของฮอกไกโด เป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่สามารถไปได้ทั้งเหนือใต้ออกตก มีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึงปีละกว่า 5 ล้านคน โดยเฉพาะสวนสัตว์อาซาฮิยามะที่มีการพลิกแพลงจัดให้ได้ชมลักษณะนิสัยอันมีชีวิตชีวาของบรรดาสัตว์ทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคในการผลิตไม้ที่มีฉากหลังเป็นทรัพยากรผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้เครื่องเรือนอาซาฮิคาวะที่นำเปลือกไม้มาใช้อย่างรู้คุณค่าเป็นแบรนด์ชั้นสูงที่รู้จักกันไปทั่วประเทศ

  แนะนำ