ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

นักกินและดื่ม

นักกินและดื่ม

ธรรมชาติอันยอดเยี่ยมรังสรรค์ให้เกิดอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มหาสมุทร ทุ่งกว้าง ฟาร์มปศุสัตว์ ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้

ทิวทัศน์สุดอัศจรรย์ถูกเชื่อมประสานเข้ากับส่วนผสมอันวิจิตรที่ปลูกได้จากผืนดินแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่จับจิตจับใจของนักเดินทาง แม้ว่าผืนดินแห่งนี้จะมีสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่รุนแรง แต่ก็บ่มเพาะให้เกิดคลังแห่งส่วนผสมอันอุดมสมบูรณ์ที่เติบโตมากมาย นี่คือภาพที่ดีที่สุดของฮอกไกโด ตะวันออก

QUICK LINKS