ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ภูมิภาค

ภูมิภาค

ภูมิภาค

ทางทิศตะวันออกของเกาะฮอกไกโดมักจะถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่ละภูมิภาคแตกต่างกันเล็กน้อยในแง่ของวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ แต่ทั้งหมดจะไม่ซ้ำกันทางทิศตะวันออกของเกาะฮอกไกโด ค้นหาส่วนที่คุณชื่นชอบทางตะวันออกของเกาะฮอกไกโด

QUICK LINKS