ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุโทโระออนเซ็น เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สพิชิตภูมิทัศน์ที่เป็นตัวแทนของอุทยานแห่งชาติอะคัง

อะคังโคะออนเซ็นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ากับทะเลสาบและภูเขาไฟ และเป็นเมืองออนเซ็นที่วัฒนธรรมไอนุแบบดั้งเดิมยังคงมีชีวิตอยู่ ทะเลสาบอะคังที่หล่อเลี้ยงมาริโมะ พืชตามธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย ไอนุโคะทันที่แสดงให้ทุกคนทราบถึงศิลปะจากไม้ และการเต้นรำตามธรรมเนียมที่สืบทอดมา จากที่พักใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถไปถึงต้นกำเนิดของป่า สมบัติล้ำค่าที่ได้รับการปกป้องมาจนตอนนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 7 นาที(3.3㎞)
รถ เวลาเดินทาง 7 นาที(3.3㎞)
รถ เวลาเดินทาง 5 นาที(1.6 km)
รถ เวลาเดินทาง 20 นาที(9.9㎞)
รถ เวลาเดินทาง 53 นาที(26.4㎞)
รถ เวลาเดินทาง 30 นาที(13.5㎞)
รถ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 21 นาที