ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อะคังโคะออนเซ็น เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สเพลิดเพลินจากพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระไปถึงในเมือง

อะคังโคะออนเซ็นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ากับทะเลสาบและภูเขาไฟ และเป็นเมืองออนเซ็นที่วัฒนธรรมไอนุแบบดั้งเดิมยังคงมีชีวิตอยู่ ทะเลสาบอะคังที่หล่อเลี้ยงมาริโมะ พืชตามธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย ไอนุโคะทันที่แสดงให้ทุกคนทราบถึงศิลปะจากไม้ และการเต้นรำตามธรรมเนียมที่สืบทอดมา จากที่พักใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถไปถึงต้นกำเนิดของป่า สมบัติล้ำค่าที่ได้รับการปกป้องมาจนตอนนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 29 นาที(14.1㎞)
รถ เวลาเดินทาง 32 นาที(15.6㎞)
รถ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 42 นาที(80.7㎞)
รถ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 6 นาที(32.8㎞)
รถ เวลาเดินทาง 32 นาที(15.8㎞)