ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อนเนยุออนเซ็น เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

แน่นอนมุมมองที่ยอดเยี่ยมไดเซ็ตซุซังโซอุนเคียว

เมืองคิตามิซึ่งกินพื้นที่กว้างนับจากทะเลโอค็อตสค์ไปถึงเชิงเขาของอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึ มีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่โดดเด่น อย่างทะเลสาบซาโรมะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และ "สวนดอกไม้ธรรมชาติวัคคะ" ซึ่งเป็นสมบัติของฮอกไกโด อีกทั้งยังมีจุดท่องเที่ยวที่ชวนให้คิดถึงเสน่ห์ของภาคเหนือ อย่าง "พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคิตะโนะไดจิ" ในเมืองรุเบชิเบะ ซึ่งสามารถชมปลาอิโตซึ่งเป็นพันธุ์หายาก

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 54 นาที(26.8㎞)
รถ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 45 นาที(82.2㎞)