ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ในเมืองคิตามิ เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สเพลิดเพลินจนเต็มอิ่มในอุทยานแห่งชาติอะคัง

เมืองคิตามิซึ่งกินพื้นที่กว้างนับจากทะเลโอค็อตสค์ไปถึงเชิงเขาของอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึ มีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่โดดเด่น อย่างทะเลสาบซาโรมะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และ "สวนดอกไม้ธรรมชาติวัคคะ" ซึ่งเป็นสมบัติของฮอกไกโด อีกทั้งยังมีจุดท่องเที่ยวที่ชวนให้คิดถึงเสน่ห์ของภาคเหนือ อย่าง "พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคิตะโนะไดจิ" ในเมืองรุเบชิเบะ ซึ่งสามารถชมปลาอิโตซึ่งเป็นพันธุ์หายาก

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 41 นาที(20.5㎞)
รถ เวลาเดินทาง 40 นาที(19.7㎞)
รถ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 28 นาที(73.6㎞)