ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โทคาจิคาวะออนเซ็น

คอร์สดู กิน และสัมผัสความสุขที่อัดแน่นไว้ด้วยเสน่ห์ของโทคาจิ

น้ำร้อนออนเซ็นของโทคาจิคาวะออนเซ็น เป็นออนเซ็นมัวร์ที่ประกอบด้วยอินทรียสารของพืชต่างๆ ซึ่งหาได้ยาก และได้รับเลือกให้เป็นมรดกของฮอกไกโด โดยเฉพาะออนเซ็นมัวร์ของโทคาจิที่ผุดขึ้นมาจากส่วนที่ลึกจึงมีความชุ่มชื้นสูง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกที่ว่า "ออนเซ็นหญิงงาม" ที่ข้ามผ่านเวลามาเกินกว่า 110 ปี

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 33 นาที(16.1㎞)
เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 27 นาที(43.5㎞)
เวลาเดินทาง14 นาที(6.8㎞)
รถ เวลาเดินทาง 35 นาที(17.5㎞)
รถ เวลาเดินทาง 26 นาที(13.0㎞)