ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โทคาจิคาวะออนเซ็น เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สเที่ยวชมฉากความยิ่งใหญ่ของโทคาจิเหนือกับมรดกของฮอกไกโด

น้ำร้อนออนเซ็นของโทคาจิคาวะออนเซ็น เป็นออนเซ็นมัวร์ที่ประกอบด้วยอินทรียสารของพืชต่างๆ ซึ่งหาได้ยาก และได้รับเลือกให้เป็นมรดกของฮอกไกโด โดยเฉพาะออนเซ็นมัวร์ของโทคาจิที่ผุดขึ้นมาจากส่วนที่ลึกจึงมีความชุ่มชื้นสูง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกที่ว่า "ออนเซ็นหญิงงาม" ที่ข้ามผ่านเวลามาเกินกว่า 110 ปี

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 31 นาที(36.5㎞)
รถ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 20 นาที(67.5㎞)
รถ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 00 นาที(79.1㎞)