ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ในเมืองคุชิโระ เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สเที่ยวชมอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติชนิดพิเศษในอะคัง

แม่น้ำคุชิโระกับสะพานนุซาไมที่เรือหาปลาจะมาเทียบท่า จากนั้นจะออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ในบางครั้งเมืองท่าคุชิโระจะถูกห่อหุ้มด้วยหมอกและแสงอาทิตย์ยามเย็น ฉากที่สวยงามนี้ได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน นอกจากนั้นห่างจากชุมชนเมืองไปประมาณ 10㎞ มีพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระแผ่กระจายอยู่ พืชและสัตว์ป่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่นั่น เมืองคุชิโระเป็นเมืองที่ผสมผสานไว้ด้วยเสน่ห์ของเมืองและธรรมชาติ

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 19 นาที(39.0㎞)
เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที(74.5㎞)