ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ในเมืองฟุราโนะ เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สเที่ยวเล่นที่สวนสัตว์อาซาฮิคาวะกับชมทัศนียภาพทุ่งดอกไม้

ที่เชิงเขาของทิวเขาโทคาจิดาเคะที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไดเซ็ตสึมีทุ่งลาเวนเดอร์ขนาดใหญ่กับภูมิทัศน์แบบชนบทแผ่กระจายอยู่ ภูมิทัศน์อันสดใสที่เป็นสัญลักษณ์ของโนอิจิ ไม่ใช่ภูมิทัศน์ตามธรรมชาติในแบบที่เป็น แต่เป็นความงดงามที่ถูกถักทอด้วยแผ่นดินกับการจัดการของมนุษย์ และพืชผักกับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และไวน์ที่เกิดจากแผ่นดินนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของฟุราโนะด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเมื่อไรก็สร้างความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวได้เสมอ

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 36 นาที(17.7㎞)
รถ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 21 นาที(40.3㎞)
รถ เวลาเดินทาง 52 นาที(25.6㎞)