ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ในเมืองฟุราโนะ

คอร์สเที่ยวชมสถานที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่นิยมของฟุราโนะและบิเอ

ที่เชิงเขาของทิวเขาโทคาจิดาเคะที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไดเซ็ตสึมีทุ่งลาเวนเดอร์ขนาดใหญ่กับภูมิทัศน์แบบชนบทแผ่กระจายอยู่ ภูมิทัศน์อันสดใสที่เป็นสัญลักษณ์ของโนอิจิ ไม่ใช่ภูมิทัศน์ตามธรรมชาติในแบบที่เป็น แต่เป็นความงดงามที่ถูกถักทอด้วยแผ่นดินกับการจัดการของมนุษย์ และพืชผักกับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และไวน์ที่เกิดจากแผ่นดินนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของฟุราโนะด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเมื่อไรก็สร้างความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวได้เสมอ

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 19 นาที(9.4㎞)
รถ เวลาเดินทาง 50 นาที(24.6㎞)
บิเอะ รถ เวลาเดินทาง 32 นาที〜(15.7㎞)・Restaurant ASPERGE รถ เวลาเดินทาง 16 นาที(7.6㎞)・ฟาร์มเรสเตอรองต์ชิโยดะ 11 นาที〜(5.2㎞)
รถ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 1 นาที(30.4㎞)