ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุโทโระออนเซ็น เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สหอสังเกตการณ์สัมผัสจักรวาลและน้ำพุธรรมชาติ

มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีทะเล ภูเขา กับการหมุนเวียนของระบบนิเวศ อุโทโระเป็นฐานที่เหมาะเจาะโดยเป็นเหมือนประตูหน้าของคาบสมุทรชิเรโทโคะ และเดินทางไปยังพื้นที่โอค็อตสค์และเซ็นคงได้ง่าย ขอต้อนรับเข้าสู่ปรากฏการณ์และภูมิทัศน์อันลึกลับที่ธรรมชาตินำมา และโลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 24 นาที(11.6㎞)
รถ เวลาเดินทาง 12 นาที(6.0㎞)
รถ เวลาเดินทาง 12 นาที(6.0㎞)
รถ เวลาเดินทาง 23 นา(11.1㎞)
รถ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที(34.8㎞)
รถ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 56 นาที(87.8㎞)