ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุโทโระออนเซ็น เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สพิพิธภัณฑ์ของโอค็อตสค์&วิวเนินเตี้ยๆ

มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีทะเล ภูเขา กับการหมุนเวียนของระบบนิเวศ อุโทโระเป็นฐานที่เหมาะเจาะโดยเป็นเหมือนประตูหน้าของคาบสมุทรชิเรโทโคะ และเดินทางไปยังพื้นที่โอค็อตสค์และเซ็นคงได้ง่าย ขอต้อนรับเข้าสู่ปรากฏการณ์และภูมิทัศน์อันลึกลับที่ธรรมชาตินำมา และโลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 7 นาที(3.3㎞)
รถ เวลาเดินทาง 25 นาที(12.0㎞)
รถ เวลาเดินทาง 8 นาที(3.6㎞)
รถ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 44 นาที(82.0㎞)