ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ในเมืองอาซาฮิคาวะ เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงอันลึกลับของบิเอกับจุดยอดนิยมของฟุราโนะ

เมืองอาซาฮิคาวะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าของแนวเทือกเขาไดเซตสึและน้ำ และผลิตเฟอร์นิเจอร์และต้มเหล้ามาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงตอนนี้ ในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เนื่องจากกระแสใหม่ๆ ที่เข้ามาทำให้มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเสน่ห์อยู่เสมอ นอกจากนั้นไม่ได้มีแค่สิ่งของเท่านั้นที่กำลังพัฒนา ดูเหมือนว่าสถานที่ที่เป็นตัวแทนของอาซาฮิคาวะ เช่น สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ อาคารสถานีJR อาซาฮิคาวะกับคิตะไซโตะการ์เด้นฯ ก็กำลังพัฒนาเช่นกัน

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 23 นาที(24.6㎞)
รถ เวลาเดินทาง 23 นาที(11.3㎞)
รถ เวลาเดินทาง 5 นาที(2.0㎞)
รถ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 56 นาที(57.6㎞)