ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โซอุนเคียวออนเซ็น เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สเที่ยวชมสวนสัตว์อาซาฮิคาวะและสวนดอกไม้ของป่า

เมืองอาซาฮิคาวะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าของแนวเทือกเขาไดเซตสึและน้ำ และผลิตเฟอร์นิเจอร์และต้มเหล้ามาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงตอนนี้ ในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เนื่องจากกระแสใหม่ๆ ที่เข้ามาทำให้มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเสน่ห์อยู่เสมอ นอกจากนั้นไม่ได้มีแค่สิ่งของเท่านั้นที่กำลังพัฒนา ดูเหมือนว่าสถานที่ที่เป็นตัวแทนของอาซาฮิคาวะ เช่น สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ อาคารสถานีJR อาซาฮิคาวะกับคิตะไซโตะการ์เด้นฯ ก็กำลังพัฒนาเช่นกัน

เค้าร่าง

เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 29 นาที(44.1㎞)
เวลาเดินทาง 48 นาที(24.0㎞)