ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คาวายุออนเซ็น เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สตลาดวะโชกับทัศนียภาพพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ

เมืองมาชู-เทชิคางะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยจุดชมวิวที่โดดเด่นของอุทยานแห่งชาติอะคัง อย่างทะเลสาบมาชู ทะเลสาบคุชชาโระ ภูเขาอิโอะ กับคาวายุออนเซ็นที่เกิดจากภูเขาอิโอะ ให้ทะเลสาบมาชูเป็นฉากในการชมดาว ทัวร์ชมทะเลหมอก และทัวร์ชมต้นไม้ที่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาวฯ ความงดงามของธรรมชาติจะทำให้ผู้คนหลงใหล

เค้าร่าง

เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 15 นาที(67.1㎞)
เวลาเดินทาง 32 นาที(15.7㎞)
เวลาเดินทาง 25 นาที(12.4㎞)
เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 5 นาที(62.1㎞)