ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ในเมืองอาบาชิริ

คอร์สชมทิวทัศน์อันงดงามของสภาพแวดล้อมของโอค็อตสค์อย่างอิสระ

เมืองอาบาชิริเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการชมธารน้ำแข็งในทะเลโอค็อตสค์ในฤดูหนาว แต่เสน่ห์ของเมืองไม่ได้มีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น แต่ยังมีป่ากับทะเลสาบ ทะเลสาบอาบาชิริและทะเลสาบโนโทโระที่มองเห็นจากจุดสังเกตการณ์ รวมถึงเทือกเขาชิโรโทโคะที่ทอดยาวต่อกันอย่างงดงามที่อีกฟากของทะเลโอค็อตสก์ นอกจากนั้นบริเวณชายฝั่งและริมทะเลสาบยังเป็นสวรรค์ของดอกไม้นานาชนิด เช่น ดอกSalicornia europaea ที่ทะเลสาบโนโทโระ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและเป็นสมบัติของอาบาชิริ

เค้าร่าง

เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 16 นาที(67.8㎞)
เวลาเดินทาง 27 นาที(13.4㎞)
เวลาเดินทาง 17 นาที(3.1 km)
เวลาเดินทาง 47 นาที(23.3㎞)
เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 5 นาที(92.8㎞)
เวลาเดินทาง 32 นาที(15.8㎞)