ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ในเมืองอาบาชิริ เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สเที่ยวชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องดอกไม้กับปลา

เมืองอาบาชิริเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการชมธารน้ำแข็งในทะเลโอค็อตสค์ในฤดูหนาว แต่เสน่ห์ของเมืองไม่ได้มีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น แต่ยังมีป่ากับทะเลสาบ ทะเลสาบอาบาชิริและทะเลสาบโนโทโระที่มองเห็นจากจุดสังเกตการณ์ รวมถึงเทือกเขาชิโรโทโคะที่ทอดยาวต่อกันอย่างงดงามที่อีกฟากของทะเลโอค็อตสก์ นอกจากนั้นบริเวณชายฝั่งและริมทะเลสาบยังเป็นสวรรค์ของดอกไม้นานาชนิด เช่น ดอกSalicornia europaea ที่ทะเลสาบโนโทโระ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและเป็นสมบัติของอาบาชิริ

เค้าร่าง

เวลาเดินทาง 19 นาที(9.4㎞)
เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 21 นาที(70.5㎞)
เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 1 นาที(30.4㎞)
เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 38 นาที(48.1㎞)
เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 18 นาที(38.8㎞)