ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ในเมืองมงเบทสึ เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

หุบเขาที่สวยงามเป็นเส้นทางประสบการณ์ลับ

มงเบทสึที่ตั้งอยู่ตรงกลางชายฝั่งทะเลโอค็อตสค์อุดมไปด้วยผลผลิตพิเศษ ทั้งผลผลิตทางทะเลที่จับขึ้นที่ท่าเรือมงเบทสึ ผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากฟาร์มโคนม และสินค้าหัตถกรรมจากไม้ก็มีจำนวนมากเช่นกัน มาสนุกกับการท่องเที่ยวรอบมงเบทสึโดยขึ้นเที่ยวบินที่บินตรงจากสนามบินฮาเนะดะ โตเกียวมาที่สนามบินโอค็อตสค์มงเบทสึกันเถอะ

เค้าร่าง เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 21 นาที(174 km)

เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง 11 นาที(35.2㎞)
เวลาเดินทาง 17 นาที(10.1㎞)
เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 26 นาที(72.6㎞)