ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ในเมืองคิตามิ

ล่องลอยน้ำแข็ง Abashiri และ ทะเลสาบอะคัง หลักสูตรประสบการณ์

เมืองคิตามิซึ่งกินพื้นที่กว้างนับจากทะเลโอค็อตสค์ไปถึงเชิงเขาของอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึ มีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่โดดเด่น อย่างทะเลสาบซาโรมะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และ "สวนดอกไม้ธรรมชาติวัคคะ" ซึ่งเป็นสมบัติของฮอกไกโด อีกทั้งยังมีจุดท่องเที่ยวที่ชวนให้คิดถึงเสน่ห์ของภาคเหนือ อย่าง "พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคิตะโนะไดจิ" ในเมืองรุเบชิเบะ ซึ่งสามารถชมปลาอิโตซึ่งเป็นพันธุ์หายาก

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 11 นาที(5.3㎞)
รถ เวลาเดินทาง 22 นาที(11.0㎞)
รถ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที(37.2㎞)