ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุโทโระออนเซ็น เดินทางมาถึงและออกเดินทาง 1 วัน

คอร์สสนุกไปกับการท่องเที่ยวธารน้ำแข็งที่ราอุสุและชิมอาหารทะเล

มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีทะเล ภูเขา กับการหมุนเวียนของระบบนิเวศ อุโทโระเป็นฐานที่เหมาะเจาะโดยเป็นเหมือนประตูหน้าของคาบสมุทรชิเรโทโคะ และเดินทางไปยังพื้นที่โอค็อตสค์และเซ็นคงได้ง่าย ขอต้อนรับเข้าสู่ปรากฏการณ์และภูมิทัศน์อันลึกลับที่ธรรมชาตินำมา และโลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา

เค้าร่าง

รถ เวลาเดินทาง 4 นาที(1.7㎞)
รถ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 43 นาที(111.2㎞)