ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ค่าโดยสาร-ตารางเวลา

1นอร์ทไลเนอร์ สายซัปโปโร → โซอุนเคียว

ระยะเวลาเดินรถ
1 ก.ย.~30 ต.ค. ปีค.ศ.2017

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 1-1

  ซัปโปโรโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥5,500
  เด็ก
  ¥4,400
 • 1-2

  ซัปโปโรสวนสัตว์อาซาฮิยามะ

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 1-3

  สถานีJR อาซาฮิคาวะโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 1-4

  สวนสัตว์อาซาฮิยามะโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 ※วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุด)

2นอร์ทไลเนอร์ สายโซอุนเคียว → อุโทโระ

ระยะเวลาเดินรถ
2 ก.ย.~31 ต.ค. ปีค.ศ.2017

เส้นทางเดินรถ

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 2-1

  โซอุนเคียวสนามบินเมะมังเบ็ตสึ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 2-2

  โซอุนเคียวอาบาชิริ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 2-3

  โซอุนเคียวอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥7,000
  เด็ก
  ¥5,600
 • 2-4

  คิตามิอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 2-5

  สนามบินเมะมังเบ็ตสึอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 2-6

  อาบาชิริอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥3,500
  เด็ก
  ¥2,800
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 ※วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุด)

3นอร์ทไลเนอร์ สายโซอุนเคียว → ซัปโปโร

ระยะเวลาเดินรถ
4 ก.ย.~2 พ.ย. ปีค.ศ.2017

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 3-1

  โซอุนเคียวอาซาฮิคาวะ สนามบิน

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 3-2

  โซอุนเคียวซัปโปโร

  ผู้ใหญ่
  ¥5,500
  เด็ก
  ¥4,400
 • 3-3

  สวนสัตว์อาซาฮิยามะซัปโปโร

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 ※วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุด)

4นอร์ทไลเนอร์ สายอุโทโระ → โซอุนเคียว

ระยะเวลาเดินรถ
3 ก.ย.~1 พ.ย. ปีค.ศ.2017

เส้นทางเดินรถ

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 4-1

  อุโทโระอาบาชิริ

  ผู้ใหญ่
  ¥3,500
  เด็ก
  ¥2,800
 • 4-2

  อุโทโระสนามบินเมะมังเบ็ตสึ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 4-3

  อุโทโระสถานีJR คิตามิ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 4-4

  อุโทโระออนเนะยุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥5,500
  เด็ก
  ¥4,400
 • 4-5

  อุโทโระโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥7,000
  เด็ก
  ¥5,600
 • 4-6

  อาบาชิริออนเนะยุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥3,500
  เด็ก
  ¥2,800
 • 4-7

  อาบาชิริโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 4-8

  สนามบินเมะมังเบ็ตสึออนเนะยุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 4-9

  สนามบินเมะมังเบ็ตสึโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 ※วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุด)

5เซาท์ไลเนอร์ สายซัปโปโร → โทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ

ระยะเวลาเดินรถ
1 ก.ย.~30 ต.ค. ปีค.ศ.2017

โรงแรมแต่ละแห่งในโทคาจิคาวะออนเซ็น

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 5-1

  ซัปโปโรโทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 5-2

  ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบินโทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 ※วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุด)

6เซาท์ไลเนอร์ สายโทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ → อุโทโระ

ระยะเวลาเดินรถ
2 ก.ย.~31 ต.ค. ปีค.ศ.2017

โรงแรมแต่ละแห่งในโทคาจิคาวะออนเซ็น

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 6-1

  โอบิฮิโระ・โทคาจิงาวะเลค อะคัง ออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥3,000
  เด็ก
  ¥2,400
 • 6-2

  โอบิฮิโระ・โทคาจิงาวะสถานีJR มาชู

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 6-3

  โอบิฮิโระ・โทคาจิงาวะสถานีJR คาวายุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 6-4

  โอบิฮิโระ・โทคาจิงาวะอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥6,000
  เด็ก
  ¥4,800
 • 6-5

  เลค อะคัง ออนเซ็นสถานีJR มาชู

  ผู้ใหญ่
  ¥2,000
  เด็ก
  ¥1,600
 • 6-6

  เลค อะคัง ออนเซ็นสถานีJR คาวายุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 6-7

  เลค อะคัง ออนเซ็นอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 6-8

  สถานีJR มาชู อุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 6-9

  สถานีJR คาวายุออนเซ็นอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥2,000
  เด็ก
  ¥1,600
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 ※วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุด)

7เซาท์ไลเนอร์ สายโทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ → ซัปโปโร

ระยะเวลาเดินรถ
4 ก.ย.~2 พ.ย. ปีค.ศ.2017

โรงแรมแต่ละแห่งในโทคาจิคาวะออนเซ็น

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 7-1

  โทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระฟุราโนะมาร์เช่

  ผู้ใหญ่
  ¥3,000
  เด็ก
  ¥2,400
 • 7-2

  โทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 7-3

  โทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระซัปโปโร

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 7-4

  ฟุราโนะมาร์เช่ชิโตเสะแห่งใหม่ สนามบิน

  ผู้ใหญ่
  ¥4,000
  เด็ก
  ¥3,200
 • 7-5

  ฟุราโนะมาร์เช่ซัปโปโร

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 ※วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุด)

8เซาท์ไลเนอร์ สายอุโทโระ → โทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ

ระยะเวลาเดินรถ
3 ก.ย.~1 พ.ย. ปีค.ศ.2017

โรงแรมแต่ละแห่งในโทคาจิคาวะออนเซ็น

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 8-1

  อุโทโระคาวายุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,000
  เด็ก
  ¥1,600
 • 8-2

  อุโทโระสถานีJR มาชู

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 8-3

  อุโทโระเลค อะคัง ออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 8-4

  อุโทโระโทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥6,000
  เด็ก
  ¥4,800
 • 8-5

  คาวายุออนเซ็นเลค อะคัง ออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 8-6

  คาวายุออนเซ็นโทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 8-7

  สถานีJR มาชู เลค อะคัง ออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,000
  เด็ก
  ¥1,600
 • 8-8

  สถานีJR มาชู โทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 8-9

  เลค อะคัง ออนเซ็นโทคาจิงาวะ・โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥3,000
  เด็ก
  ¥2,400
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 ※วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุด)