ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ค่าโดยสาร-ตารางเวลา

1สายนอร์ทไลเนอร์ ซัปโปโร → โซอุนเคียว

ระยะเวลาเดินรถ
9ธ.ค. ปีค.ศ.2017〜14ม.ค. ปีค.ศ.2018 (※ยกเว้น 27 ธ.ค. - 1 ม.ค.)

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 1-1

  ซัปโปโรโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥5,500
  เด็ก
  ¥4,400
 • 1-2

  ซัปโปโรสวนสัตว์อาซาฮิยามะ

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 1-3

  JR สถานี อาซาฮิคาวะโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 1-4

  สวนสัตว์อาซาฮิยามะโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 *ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2สายนอร์ทไลเนอร์ โซอุนเคียว → อุโทโระ

ระยะเวลาเดินรถ
10ธ.ค. ปีค.ศ.2017~15ม.ค. ปีค.ศ.2018 (※ยกเว้น 28 ธ.ค. - 2 ม.ค.)

เส้นทางเดินรถ

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 2-1

  โซอุนเคียวสนามบินเมะมังเบ็ตสึ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 2-2

  โซอุนเคียวอาบาชิริ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 2-3

  โซอุนเคียวอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥6,500
  เด็ก
  ¥5,200
 • 2-4

  ออนเนะยุออนเซ็นสนามบินเมะมังเบ็ตสึ

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 2-5

  ออนเนะยุออนเซ็นอาบาชิริ

  ผู้ใหญ่
  ¥3,500
  เด็ก
  ¥2,800
 • 2-6

  ออนเนะยุออนเซ็นอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,500
  เด็ก
  ¥4,400
 • 2-7

  คิตามิอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 2-8

  สนามบินเมะมังเบ็ตสึอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 2-9

  อาบาชิริอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥3,500
  เด็ก
  ¥2,800
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 *ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3สายนอร์ทไลเนอร์ โซอุนเคียว → ซัปโปโร

ระยะเวลาเดินรถ
12ธ.ค. ปีค.ศ.2017〜17ม.ค. ปีค.ศ.2018 (※ยกเว้น 30 ธ.ค. - 4 ม.ค.)

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 3-1

  โซอุนเคียวอาซาฮิคาวะ สนามบิน

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 3-2

  โซอุนเคียวซัปโปโร

  ผู้ใหญ่
  ¥5,500
  เด็ก
  ¥4,400
 • 3-3

  โซอุนเคียวฟุราโนะ

  ผู้ใหญ่
  ¥3,500
  เด็ก
  ¥2,800
 • 3-4

  สวนสัตว์อาซาฮิยามะฟุราโนะ

  ผู้ใหญ่
  ¥1,500
  เด็ก
  ¥1,200
 • 3-5

  สวนสัตว์อาซาฮิยามะซัปโปโร

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 *ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

4สายนอร์ทไลเนอร์ อุโทโระ → โซอุนเคียว

ระยะเวลาเดินรถ
11ธ.ค. ปีค.ศ.2017~16ม.ค. ปีค.ศ.2018 (※ยกเว้น 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.)

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 4-1

  อุโทโระอาบาชิริ

  ผู้ใหญ่
  ¥3,500
  เด็ก
  ¥2,800
 • 4-2

  อุโทโระสนามบินเมะมังเบ็ตสึ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 4-3

  อุโทโระสถานีJR คิตามิ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 4-4

  อุโทโระออนเนะยุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥5,500
  เด็ก
  ¥4,400
 • 4-5

  อุโทโระโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥6,500
  เด็ก
  ¥5,200
 • 4-6

  อาบาชิริออนเนะยุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥3,500
  เด็ก
  ¥2,800
 • 4-7

  อาบาชิริโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 4-8

  สนามบินเมะมังเบ็ตสึออนเนะยุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 4-9

  สนามบินเมะมังเบ็ตสึโซอุนเคียว

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 *ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

5เซาท์ไลเนอร์ สายโทคาจิคาวะ-โอบิฮิโระ → อุโทโระ

ระยะเวลาเดินรถ
10ธ.ค. ปีค.ศ.2017〜15ม.ค. ปีค.ศ.2018 (※ยกเว้น 28 ธ.ค. - 2 ม.ค.)

โรงแรมแต่ละแห่งในโทคาจิคาวะออนเซ็น

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 6-1

  โอบิฮิโระ-โทคาจิคาวะเลค อะคัง ออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥3,000
  เด็ก
  ¥2,400
 • 6-2

  โอบิฮิโระ-โทคาจิคาวะสถานีJR มาชู

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 6-3

  โอบิฮิโระ-โทคาจิคาวะสถานีJR คาวายุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 6-4

  โอบิฮิโระ-โทคาจิคาวะอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥6,000
  เด็ก
  ¥4,800
 • 6-5

  เลค อะคัง ออนเซ็นสถานีJR มาชู

  ผู้ใหญ่
  ¥2,000
  เด็ก
  ¥1,600
 • 6-6

  เลค อะคัง ออนเซ็นสถานีJR คาวายุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 6-7

  เลค อะคัง ออนเซ็นอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 6-8

  สถานีJR มาชูอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 6-9

  สถานีJR คาวายุออนเซ็นอุโทโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥2,000
  เด็ก
  ¥1,600
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 *ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

6เซาท์ไลเนอร์ สายอุโทโระ → โทคาจิคาวะ-โอบิฮิโระ

ระยะเวลาเดินรถ
11ธ.ค. ปีค.ศ.2017~16ม.ค. ปีค.ศ.2018 (※ยกเว้น 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.)

โรงแรมแต่ละแห่งในโทคาจิคาวะออนเซ็น

ค่าเดินทาง(เที่ยวเดียว)

 • 8-1

  อุโทโระคาวายุออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,000
  เด็ก
  ¥1,600
 • 8-2

  อุโทโระสถานีJR มาชู

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 8-3

  อุโทโระเลค อะคัง ออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 8-4

  อุโทโระโทคาจิคาวะ-โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥6,000
  เด็ก
  ¥4,800
 • 8-5

  คาวายุออนเซ็นเลค อะคัง ออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,500
  เด็ก
  ¥2,000
 • 8-6

  คาวายุออนเซ็นโทคาจิคาวะ-โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥5,000
  เด็ก
  ¥4,000
 • 8-7

  สถานีJR มาชูเลค อะคัง ออนเซ็น

  ผู้ใหญ่
  ¥2,000
  เด็ก
  ¥1,600
 • 8-8

  สถานีJR มาชูโทคาจิคาวะ-โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥4,500
  เด็ก
  ¥3,600
 • 8-9

  เลค อะคัง ออนเซ็นโทคาจิคาวะ-โอบิฮิโระ

  ผู้ใหญ่
  ¥3,000
  เด็ก
  ¥2,400
 • ผู้ใหญ่คือมัธยมต้นขึ้นไป เด็กคืออายุ 3~12 ปี(ประถม) เด็กเล็กที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง(ต่ำกว่า 2 ขวบ) ฟรี
 • ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
จอง-สอบถาม

ศูนย์จองรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกส่วนบุคคล|บริษัท WBF online Corp. สำนักงานขายซัปโปโร

+81-11-806-0212
(วันธรรมดา-วันเสาร์ 10:00~17:00 *ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)