Explorer The Wonderland. Eastern HokkaidoExplorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

รถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออก

ให้บริการทุกวัน:2016.12.23 - 2017.3.15
 • JAPANiCAN.com จองเฉพาะรถบัส
 • JAPANiCAN.com แพ็กเกจที่พัก+รถบัส
เวลารถออก2016.12.23〜2017.3.15
รถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออก
 • Travel period:2016.12.23 - 2017.3.15

ถ้าจะไปฮอกไกโดตะวันออก รถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออกต้องรถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออก!รถบัสท่องเที่ยวที่จะวนไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในฮอกไกโดตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มี 2 สาย ได้แก่ สายเหนือ (ฟุราโนะ / โซอุนเคียว / อะบาชิริ / อุโทโระออนเซ็น) และสายใต้ (โอบิฮิโระ / โทคาจิกาวะออนเซ็น / ทะเลสาบอะคัง / คาวะยุออนเซ็น / อุโทโระออนเซ็น) โดยทั้ง 2 สายต่างก็ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของฮอกไกโด ฟุราโนะ มรดกโลกทางธรรมชาติ “ชิเรโทโคะ” ฯลฯ
การเดินทางมาก็สะดวก โดยเริ่มออกเดินทางจากในตัวเมืองซัปโปโร! ถ้าจะเที่ยวฮอกไกโดตะวันออก ต้อง “รถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออก” อันแสนสะดวกสบาย!

รถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออก NORTH LINER ซัปโปโร⇔โซอุนเคียว

ทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาไดเซ็ตสึ
กับเวลาที่ค่อย ๆ ไหลผ่าน

เส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น บริเวณฟุราโนะและบิเอ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ฟาร์มอุเอโนะ ฯลฯ มุ่งหน้าสู่โซอุนเคียวที่มีหน้าผาใหญ่ยาวต่อเนื่อง สามารถลงไปเดินเล่นได้ตามอัธยาศัยที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะและฟาร์มอุเอโนะ

 • ซัปโปโร→โซอุนเคียว
 • โซอุนเคียว→ซัปโปโร
 • สวนสัตว์ Asahiyama Zoo
 • Kurodake Ropeway
 • น้ำแข็งระเบิดเทศกาล
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว)
ผู้ใหญ่5,500เยนเด็ก4,400เยน
 • ●ตั้งแต่นักเรียนมัธยมขึ้นไปเป็นราคาผู้ใหญ่ / เด็กอายุ 3-12 ปี (นักเรียนประถม) เป็นราคาเด็ก
  เด็กเล็กที่ไม่ต้องการที่นั่ง (2 ปีลงไป) ฟรี
 • ●สิ่งที่รวมอยู่ในค่าโดยสาร
  ค่ารถบัส คูปองเงินสดสำหรับใช้ในโรงแรมหรือสถานที่ที่ไปแวะจำนวน 300 เยน
 • *ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

From Sapporo, To Sounkyo 

From Sounkyo, To Sapporo

รถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออก NORTH LINER โซอุนเคียว⇔อูโทโระ

โยกไปกับรถบัสให้สบาย
มุ่งหน้าสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ

เส้นทางที่สามารถชมวิวอันหลากหลาย ทั้งทิวทัศน์ของหน้าผาหินที่เป็นรอยแยกรูปเสา ทัศนียภาพชนบทอันงดงามแบบที่น่าจะไปปรากฏในหนังสือภาพ ตลอดจนทะเลโอค็อตสก์ที่เปล่งประกายด้วยแสงอาทิตย์ สามารถไปต่อทัวร์ล่องเรือชมมรดกโลกทางธรรมชาติ “ชิเรโทโคะ” ได้ด้วย

 • โซอุนเคียว→อูโทโระ
 • อูโทโระ→โซอุนเคียว
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว)
ผู้ใหญ่6,000เยนเด็ก4,800เยน
 • ●ตั้งแต่นักเรียนมัธยมขึ้นไปเป็นราคาผู้ใหญ่ / เด็กอายุ 3-12 ปี (นักเรียนประถม) เป็นราคาเด็ก
  เด็กเล็กที่ไม่ต้องการที่นั่ง (2 ปีลงไป) ฟรี
 • ●สิ่งที่รวมอยู่ในค่าโดยสาร
  ค่ารถบัส คูปองเงินสดสำหรับใช้ในโรงแรมหรือสถานที่ที่ไปแวะจำนวน 300 เยน
 • *ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

From Sounkyo, To Utoro

From Utoro, To Sounkyo

รถบัสท่องเที่ยวรอบฮอกไกโดตะวันออก SOUTH LINER โอบิฮิโระ ออนเซ็น โทคาจิกาวะ⇔อูโทโระ

สัมผัสธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับ
และความมหัศจรรย์จากระยะใกล้

เส้นทางที่ให้ได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่กับทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ เช่น ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบมะชู ชิเรโทโคะ ฯลฯ สามารถใช้เป็นช่องทางเดินทางจากตัวเมืองโอบิฮิโระไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลักของฮอกไกโดตะวันออกได้ด้วย

 • โอบิฮิโระ・ออนเซ็น โทคาจิกาวะ→อูโทโระ
 • อูโทโระ→ออนเซ็น โทคาจิกาวะ・โอบิฮิโระ
 • ทะเลสาบอะคัง
 • ที่พักใน โทคาจิกาวะออนเซ็น
 • ทะเลสาบมาชู
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว)
ผู้ใหญ่5,500เยนเด็ก4,400เยน
 • ●ตั้งแต่นักเรียนมัธยมขึ้นไปเป็นราคาผู้ใหญ่ / เด็กอายุ 3-12 ปี (นักเรียนประถม) เป็นราคาเด็ก
  เด็กเล็กที่ไม่ต้องการที่นั่ง (2 ปีลงไป) ฟรี
 • ●สิ่งที่รวมอยู่ในค่าโดยสาร
  ค่ารถบัส คูปองเงินสดสำหรับใช้ในโรงแรมหรือสถานที่ที่ไปแวะจำนวน 300 เยน
 • *ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

From Obihiro/Tokachigawa, To Shiretoko

From Shiretoko, To Tokachigawa/Obihiro

กำหนดการและค่าโดยสาร

EASTERN HOKKAIDO SIGHTSEEING BUS NORTH LINER

Travel period:2016.12.23 - 2017.3.15

ซัปโปโร ⇄ โซอุนเคียว
ซัปโปโร → โซอุนเคียว
ชื่อของ ป้ายรถเมล์ เวลา รถไฟ
โรงแรมในเมืองซัปโปโร 7:45-
8:05
砂川SA(พัก) 9:40
ฟุราโนะมาร์เช่ ※1 11:15
ฟาร์มเรสเตอรองต์ชิโยดะ
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
13:05
Asahikawa สนามบิน 13:45
สวนสัตว์ Asahiyama Zoo
(เข้าชม) ※2
15:35
Asahikawa สนามบิน 16:20
ที่พักในโซอุนเคียว 17:50-
18:20
โซอุนเคียว → ซัปโปโร
ชื่อของ ป้ายรถเมล์ เวลา รถไฟ
ที่พักในโซอุนเคียว 8:30-
9:00
สวนสัตว์ Asahiyama Zoo
(เข้าชม) ※2
12:00
Asahikawa สนามบิน 12:45
ฟาร์มเรสเตอรองต์ชิโยดะ
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
14:15
ฟุราโนะมาร์เช่ ※1 15:20
砂川SA(พัก) 16:55
โรงแรมในเมืองซัปโปโร 18:35-
18:55
โซอุนเคียว ⇄ อูโทโระ
โซอุนเคียว → อูโทโระ
ชื่อของ ป้ายรถเมล์ เวลา รถไฟ
ที่พักในโซอุนเคียว 7:35-
8:05
น้ำตกริวเซโนะทาคิ-กินกะโนะทาคิ
(เข้าชม)
8:40
จุดพักรถ
ออนเนะยุออนเซ็น
(พัก) ※1
10:25
Memanbetsu สนามบิน 12:15
เมลเฮนโนะโอคะ
(เข้าชม) ※2
12:40
สถานี Abashiri 13:05
จุดพักรถริวเฮียวไคโดอาบาชิริ
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ※3
 
①12/24-1/19 13:40
②1/20-1/31 16:10
③2/1-3/11 15:10
พิพิธภัณฑ์ Okhotsk Ryu-hyo Museum
(เข้าชม) ※4
 
12/24-1/19 Only 15:00
พิพิธภัณฑ์ Museum Abashiri Prison
(เข้าชม) ※4
 
12/24-1/19 Only 16:10
ที่พักในอุโทโระ  
①12/24-1/19 18:10-18:25
②1/20-1/31 18:10-18:25
③2/1-3/11 17:10-17:25
อูโทโระ → โซอุนเคียว
ชื่อของ ป้ายรถเมล์ เวลา รถไฟ
ที่พักในอุโทโระ 9:45-
10:00
จุดพักรถริวเฮียวไคโดอาบาชิริ ※5 12:00
สถานี Abashiri 12:15
จุดพักรถริวเฮียวไคโดอาบาชิริ
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
14:10
เมลเฮนโนะโอคะ
(เข้าชม) ※2
14:50
Memanbetsu สนามบิน 15:15
จุดพักรถ
ออนเนะยุออนเซ็น
(พัก) ※1
17:25
ที่พักในโซอุนเคียว 18:45-
19:15
EASTERN HOKKAIDO SIGHTSEEING BUS SOUTH LINER

Travel period:2016.12.25 - 2017.3.13

โอบิฮิโระ ออนเซ็น โทคาจิกาวะ ⇄ อูโทโระ
โอบิฮิโระ・ออนเซ็น โทคาจิกาวะ → อูโทโระ
ชื่อของ ป้ายรถเมล์ เวลา รถไฟ
สถานีโอบิฮิโร่ 8:00
ที่พักในโทคาจิกาวะออนเซ็น 8:20-
8:35
อะโชโระอัน
(พัก)
9:55
ทะเลสาบอะคัง
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
12:10
สถานี Mashu 13:15
จุดชมวิวที่หนึ่ง ทะเลสามมะชู
(เข้าชม)
14:00
สถานีคาวะยูออนเซ็น 14:40
ที่พักในอุโทโระ 16:45-
17:00
อูโทโระ → ออนเซ็น โทคาจิกาวะ・โอบิฮิโระ
ชื่อของ ป้ายรถเมล์ เวลา รถไฟ
ที่พักในอุโทโระ 9:35-
9:50
สถานีคาวะยูออนเซ็น 11:40
จุดชมวิวที่หนึ่ง ทะเลสามมะชู
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
13:20
สถานี Mashu 14:00
ทะเลสาบอะคัง
(เข้าชม)
15:30
อะโชโระอัน
(พัก)
17:00
ที่พักในโทคาจิกาวะออนเซ็น 18:20-
18:35
สถานีโอบิฮิโร่ 19:05