ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โยร์คชิเระ ฟาร์ม

YORKSHIRE FARM

สามารถปั่นด้าย, ทำสักหลาด, ถักผ้าด้วยมือ, ยอมสีธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี ช่วงโกลเด้นวีคมีให้ทดลองตัดขนสัตว์ด้วย

จากสถานีรถไฟ JR ชินโทคุนั่งรถไปประมาณ 10 นาที

ROOMS
13
REGULAR HOLIDAY
ไม่มีวันหยุด
CATEGORIES
หอพัก
ADDRESS
081-0038
Kisen115-7, Shintoku, Shintoku-cho Kamikawa-gun, Hokkaido
VIEW MAP
CONTACT

+81-156-64-4948

BOOK NOW