ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาซาฮิคาวะโคบาโตะแท็กซี่ (โคบาโตะโคซือ)

旭川こばとタクシー(小鳩交通(株))

ADDRESS
079-8451
8-33-1, Nagayama Kita1-jo, Asahikawa-shi, Hokkaido
VIEW MAP
CONTACT

+81-166-47-0040