ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

บริษัท คินเซคุชิโระไฮเออร์ จำกัด

金星釧路ハイヤー株式会社

ADDRESS
085-0027
4-7, Nakahamacho, Kushiro-shi, Hokkaido
VIEW MAP
CONTACT

+81-154-22-8141