ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

บริษัท ฟุราโนะแท็กซี่ จำกัด

(株)富良野タクシ―

ADDRESS
076-0031
2-3, Motomachi, Furano-shi, Hokkaido
VIEW MAP
CONTACT

+81-167-22-5001