ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

สิ้นสุด

เดินทางท่องเที่ยวเมืองอาบะชิรแิ บบตัวเป ล่า! ด้วยการฝากสัมภาระไว♪้ บริการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิรแิ บบตัวเปล่า!!

สําหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศ!!ฟรีสําหรับ 100 ท่านแรก ภายในช่วงกําหนดเวลา!!

ระยะเวลาวันที่ 27(ศุกร์)
มกราคม –
วันที่ 5(อาทิตย์) กุมภาพันธ์
2017

 • บริการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริแบบตัวเปล่า!!
 • บริการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริแบบตัวเปล่า!!
 • บริการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริแบบตัวเปล่า!!
 • บริการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริแบบตัวเปล่า!!
 • บริการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริแบบตัวเปล่า!!
 • บริการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริแบบตัวเปล่า!!

ระยะเวลาวันที่ 27(ศุกร์) มกราคม –
วันที่ 5(อาทิตย์) กุมภาพันธ์ 2017

ธุรกิจส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อันกว้างใหญ่ (บริเวณโอคอตสก์ คุชิโระ และเนะมุโระ)
จัดดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวแบบตัวเปล่าในเมืองอาบะชิริ

สําหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศ!!

บริการอันแสนใจดีสําหรับทุกท่านที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศสู่เมืองอาบะชิริ!

จะทำการจัดส่งสัมภาระที่ฝากไว้ไปยังโรงแรมที่มีกำหนดเข้าพักภายในเมืองอาบะชิริ ภายในวันนั้น

ฟรีสำหรับ 100 ท่านแรก
*ขอความกรุณาทำความเข้าใจว่า สำหรับท่านที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และกรณีที่จำนวนเกิน 100 ท่านแรกแล้ว จะต้องเสียค่าบริการ (500 เยน)

ขั้นตอนตั้งแต่การรับฝากสัมภาระไปจนถึงการจัดส่ง

 • ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์รับฝาก ฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์รับฝาก
 • กรุณาตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถาม
 • สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบตัวเปล่าได้ สามารถสนุกสนาน
  เพลิดเพลินกับการเดินทาง
  ท่องเที่ยวแบบตัวเปล่าได้
 • โรงแรมที่มีกําหนดเข้าพักรับสัมภาระ โรงแรมที่มีกําหนดเข้าพักรับสัมภาระ
ระยะเวลา
การดำเนินการ
วันที่ 27(ศุกร์) มกราคม – วันที่ 5(อาทิตย์) กุมภาพันธ์ 2017
เวลาที่รับฝาก
9:00 - 15:15
ค่าบริการ
ฟรีสำหรับ 100 ท่านแรก
*ขอความกรุณาทำความเข้าใจว่า สำหรับท่านที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และกรณีที่จำนวนเกิน 100 ท่านแรกแล้ว จะต้องเสียค่าบริการ (500 เยน)
เวลาที่ทําการจัดส่ง
จะทําการจัดส่งสัมภาระไปยังโรงแรมที่พักในเวลา 17:00 หรือ 18:00 ของวันนั้นๆ※อ่านเพิ่มเติม
ขอบเขตของการจัดส่ง
สถานที่พักแรมในเมืองอาบะชิริ (29 แห่ง)※อ่านเพิ่มเติม
เคาน์เตอร์รับฝาก
ภายในที่จอดพักรถ“ริวเฮียวไกโดอาบะชิริ”
map

สถานที่พักแรมในเมืองอาบะชิริ

Delivery time Area Name of facility
Delivered by 17:00 Abashiri Lakeside HOKUTEN NO OKA Lake Abashiri Tsuruga Resort
Hotel Abashirikoso
TENTO NO YADO Abashiri Kankou Hotel
TENTO NO SATO Hotel Honjin Abashiriko
AUBERGE KITANO DAN DAN
Onsen Ryokan Motoyoshi
Pension Wani-no-ie
Business Hotel Koraku
Farm Inn Anima No Sato
*หยุดช่วงฤดูหนาว ถึงวันที่ 31 (อังคาร) มกราคม 2017
Near Abashiri Station HOTEL SUN ABASHIRI
Toyoko Inn Hokkaido Okhotsk Abashiri Ekimae
HOTEL ROUTE-INN ABASHIRI EKIMAE
ABASHIRI ROYAL HOTEL
Hotel Misono
Abashiri Green Hotel
Hokkai Hotel
Hotel Shinbashi
Abashiri city area ABASHIRI CENTRAL HOTEL
Hotel Okhotsk-in
TENTO NO YU Dormy Inn Abashiri
Chiba Ryokan
Business Ryokan Miyuki
Minsyuku KAMOMESOU
Minshuku Lamp
B&B Abashiri
Delivered by 18:00 Abashiri suburbs Kagariya
WOODY HOUSE Arawashi
Abashiri Ryuhyou no Oka Youth Hostel
Farm&Inn Imodango Mura

ข้อควรระวัง!

 • ・ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้
 • ・“ตั๋วรับสินค้าในส่วนของลูกค้า” ที่ได้รับตอนฝากสัมภาระนั้น เนื่องจากต้องใช้แสดงเวลาที่รับสัมภาระ กรุณาเก็บรักษาให้ดี อย่าทำสูญหาย
 • ・กรุณาตอบแบบสอบถามตามเงื่อนไขของการใช้บริการฟรี ขอความกรุณาทำความเข้าใจว่า กรณีที่เกิน 100 ท่านแล้ว จะต้องเสียค่าบริการ (500 เยนเท่ากันทั้งหมด)
 • ・โครงการนี้ได้รับการดำเนินงานจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริ องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวฮอกไกโด
  “ธุรกิจส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อันกว้างใหญ่ (บริเวณโอคอตสก์ คุชิโระ และเนะมุโระ)จัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวแบบตัวเปล่าในเมืองอาบะชิริ”

ติดต่อสอบถาม

สมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยทั่วไป สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริ
TEL:+81-152-44-5849
E-mail:info@abakanko.jp

สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวฮอกไกโด,เมืองอาบะชิริ,สมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยทั่วไป สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอาบะชิริ