ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • TO DO
 • จุดชมวิวธรรมชาติและ
 • เขตอาซาฮิคาวะ・โซอุนเคียว
 • หุบเขาเทนนินเคียว
 • หุบเขาเทนนินเคียว

  ที่นี่เป็นสถานที่ลึกลับและเป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีอันเลื่องชื่อ
  เป็นหุบเขาซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาอะซาฮิดาเคะ

  ADDRESS
  071-1400
  Tenninkyouonsen, Higashikawa-cho Kamikawa-gun, Hokkaido
  VIEW MAP
  CONTACT

  • หุบเขาเทนนินเคียว
  • หุบเขาเทนนินเคียว