ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • TO DO
 • จุดชมวิวธรรมชาติและ
 • เขตซาโรมะ・คิตามิ・ออนเนะยุ
 • แหลมKimuaneppu
 • แหลมKimuaneppu

  คิมุอะเนปปุ เป็นคำที่ฟังแล้วคงรู้สึกติดหู มาจากภาษาไอนุ หมายถึง สถานที่ที่มีลักษณะแคบและยาว ทะเลสาบซาโรมะก็มีลักษณะเช่นนั้นคือบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบมีแหลมเล็กๆแคบๆยื่นออกไปในทะเลด้วย

  ADDRESS
  093-0422
  Horoiwa, Saroma-cho Tokoro-gun, Hokkaido
  VIEW MAP
  CONTACT

  +81-1587-2-1200

  • แหลมKimuaneppu
  • แหลมKimuaneppu