ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุทยานแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโร

อุทยานแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโร เป็นพื้นที่ชุ่มขนาดน้ำ
ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระเรียน
ญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญทาง
ธรรมชาติพิเศษของญี่ปุ่น

อุทยานแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโร เป็นพื้นที่ชุ่มขนาดน้ำใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญทางธรรมชาติพิเศษของญี่ปุ่นอุทยานแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโร ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านซึรุอิ เมืองชิเบะจะ เมืองคุชิโร และ อำเภอคุชิโร
ในพื้นที่ประมาณ7,900เฮกเตอร์จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ29,000เฮกเตอร์นั้นถูกขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์
พื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโรถูกลงทะเบียนเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ในปี ค.ศ.1980
และหลังจากนั้น7ปีจึงถูกเลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ที่นี่มีทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างจากธรรมชาติโดยใช้เวลานับหมื่นๆปี
ประมาณ2หมื่นปีก่อน พื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโรเคยเป็นพื้นบกมาก่อน หลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้กลายเป็นทะเล

หลังจากนั้นประมาณ3,000ปีก่อน น้ำทะเลได้ลดลงและค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นที่ราบชุ่มน้ำอย่างในปัจจุบัน
ที่นี่ นอกจากนกกระเรียนญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นสถานที่อันล้ำค่าที่มีสัตว์หายากที่ยังมีชีวิตรอดมาจากยุคน้ำแข็งอย่างไซบีเรียนซาลาแมนเดอร์ (Siberian salamander)อาศัยอยู่อีกด้วย
ตรงกลางของที่ราบชุ่มน้ำมีแม่น้ำคุชิโระที่ไหลคดเคี้ยวอยู่ มีความยาว154เมตร เป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับ4ของฮอกไกโด
วิธีสนุกสานไปกับที่พื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโรมี3วิธี
วิธีที่1 นั่งรถไฟนำเที่ยวที่วิ่งเรียบไปกับที่แม่น้ำคุชิโระ ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่วิ่งผ่านหน้าต่างรถไฟ หรือจะลงระหว่างทางก็ไม่มีปัญหา วิธีที่2คือ การเดินเท้า มีเส้นทางการเดินเล่นเริ่มต้นจากจุดชมวิวพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระชิ ระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรสามารถใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินชื่นชมได้
การชมวิวที่ราบชุ่มน้ำจากจุดชมวิวเซทเทอร์ไลท์ก็สวยงามไม่มีที่เปรียบเช่นกัน
วิธีที่3 วิธีการพายเรือแคนูในแม่น้ำคุชิโระ แม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆทำให้รู้สึกสบายใจและยังดื่มดำกับแผ่นน้ำแข็งบางๆในหน้าหนาวได้ด้วย

เมืองหลัก
สนามบินหลัก