ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุทยานแห่งชาติอะคังมะชู

อุทยานแห่งชาติอะคังมะชูความยิ่งใหญ่ตระการตาของเปลือกโลกที่ยุบเป็นแอ่งยุบรอบปล่องภูเขาไฟ และความงดงามของผืนป่าและทะเลสาป

อุทยานแห่งชาติอะคังมะชูถูกเลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1934 เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่
มีพื้นที่มากกว่า90,000เฮกเตอร์
จุดเด่นนั้นคือ การเคลื่อนไหวของวงแหวนภูเขาไฟจิชิมัง ก่อให้เกิดเป็นภูมิประเทศเป็นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด ถึง3แห่งคือ แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดอะคัง แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดคุชชะโรและแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดมะชู
สภาพหน้าตาที่แตกต่างกันของทะเลสาปและภูเขาไฟทั้ง3แห่งที่เรียงต่อกันเป็นภูมิประเทศในระยะไม่ห่างกันมากนั้นเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากในญี่ปุ่น
แม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังมีควันพุ่งออกมาจากภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่ และบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในฮอกไกโดเช่นบ่อน้ำพุร้อนคาวะยุและบ่อน้ำร้อนอะคังก็เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟนี้
ทะเลสาปอะคังที่มีแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดอะคังนั้น มียอดเขาที่สูงสุดของอะคังอย่างภูเขาเมะอะคัง ภูเขาโอะอะคัง รวมถึงทะเลสาปและหนองน้ำอันสวยงามอย่างทะเลสาบออนเนโตอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีผืนป่าบริสุทธิ์ที่เป็นป่าต้นกำเนิดของต้นสนเอโซและต้นสนโทโดมะสึอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายมะริโมะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของญี่ปุ่นด้านธรรมชาติ ซึ่งสาหร่ายนี้เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในระดับโลก
สามารถเรียนรู้เรื่องของสาหร่ายมาริโมะได้อย่างละเอียดที่ศูนย์เรียนรู้การศึกษาสาหร่ายมาริโมะที่อยู่ในเกาะชูรุอิในทะเลสาปอะคังได้อีกด้วย
แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดคุชชะโระนั้นเป็นทะเลสาปแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่เรียกว่าทะเลสาปคุชชะโระอยู่
ความร้อนจากใต้ภิภพทำให้แม้แต่หน้าหนาวอากาศก็อบอุ่น จึงเป็นที่อพยพช่วงหน้าหนาวของหงส์ฮูปเปอร์
ภูเขาไฟมีพลังอย่างภูเขาไฟอิโอะก็ยังพ่นควันออกมาอยู่ด้วย
ทะเลสาปมะชูเป็นหนึ่งในทะเลสาปที่ขึ้นชื่อเรื่องความใสจากทะเลสาปหลายแห่งทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีวันที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกเยอะ แต่ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ก็จะเผยโฉมให้เห็นความสวยงามของพื้นน้ำทะเลสาปสีฟ้าเข้มที่ถูกเรียกว่า [มะชู บลู]
สามารถชื่นชมทัศนีย์ภาพของทะเลสาปมะชูได้จากจุดชมวิวที่หนึ่ง จุดชมวิวที่สอง และจุดชมวิวมะชูได้"
ทั้งทะเลสาปมะชูและทะเลสาปอะคังนั้น ได้รับรางวัลสูงสุด ดาว3ดวง จาก[มิชลิน กรีนไกด์ แจแปน] อีกด้วย

เมืองหลัก
สนามบินหลัก