ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อุทยานแห่งชาติชิเรโทโคะ

อุทยานแห่งชาติชิเรโทโคะ ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ยังคง
รูปมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ และเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
ต่างๆมากมาย

อุทยานแห่งชาติชิเรโทโคะได้รับเลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1964 และถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2005
อาณาเขตนั้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ40,000เฮกเตอร์ ตั้งแต่บริเวณคาบสมุทรชิเรโตะโกะไปจนถึงแหลมชิเรโตะโกะที่ยื่นไปบริเวณชายทะเล
สถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ธารน้ำแข็งที่ลอยมากระแทกกับชายฝั่งทะเล ป่าดงดิบ ลำธาร ทะเลสาปและหนองน้ำต่างๆ
วัฎจักรความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างผืนป่า น้ำและทะเลนั้น ส่งผลให้ห่วงโซ่อาหารที่มีหมีสีน้ำตาลที่เป็นห่วงโซ่สูงสุดของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติยังคงดำเนินอยู่มาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล
ถ้าโชคดี อาจจะได้เจอสัตว์ประเภทนกที่ถูกประกาศว่ามีภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธ์อย่างนกฮูกชิมะฟุคุโระและนกเคมะฟุริด้วย
สันเขาชิเรโทโคะ สูงจากระดับน้ำทะเล728เมตร เป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของถนนตัดผ่านชิโรโตะโกะซึ่งกั้นกลางระหว่างชายฝั่งคาบสมุทรโอคอตสก์และชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค
ฝั่งตรงข้ามของป่าสนญี่ปุ่นอันกว้างใหญ่ มีภูเขาที่ติดอันดับ100ภูเขาดังอย่างภูเขาราอุสุตั้งตระหง่านอยู่ ถ้าข้ามจากสันเขาไปยังราอุซุแล้ว จะสามารถมองทิวทัศน์ของเกาะคุนะชิริโตะของหมู่เกาะทางเหนือของฮอกไกโด(หมู่เกาะคูริล)ได้
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และธรรมชาติของชิเรโทโคะได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวราอุซุอุทยานแห่งชาติชิเรโทโคะได้
การเดินเล่นชมทะเลสาปชิเรโตะโกะทั้งห้าแห่งนั้นมีอยู่2วิธี
เส้นทางเดินเล่นบนบกชมทิวทัศน์ทะเลสาปทั้ง5 กับ สะพานไม้ความยาวประมาณ800เมตรที่ยาวพาดผ่านทะเลสาบไปจนถึงจุดชมวิวริมทะเสสาป
ถ้าจะสังเกตุสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วล่ะก็ แนะนำให้ใช้เส้นทางเดินเล่นบนบก
ศูนย์ธรรมชาติชิเรโตะโกะนั้น เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ธรรมชาติและกระจายข่าวสารของชิเรโตะโกะ อีกทั้งยังมีทัวร์สัมผัสธรรมชาติหลายๆแบบเตรียมไว้อีกด้วย
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติของชิเรโตะโกะที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินั้น อยากให้ทุกคนเดินเล่นชมอย่างมีระเบียบและรักษากฏด้วย

เมืองหลัก
สนามบินหลัก