ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU
 • HOME
 • TO DO
 • วัฒนธรรม
 • ไอนุ
 • คามุยโคะทัน
 • คามุยโคะทัน

  Kamui Kotan ในภาษาไอนุ Kamui หมายถึง พระเจ้า Kotan หมายถึง ชุมชน ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่าไอนุมาตั้งแต่สมัยอดีต เนื่องจากขนาดของแม่น้ำอิชิคารินั้นแคบลงอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำไหลแรง เรือล่มอยู่บ่อยครั้ง เหล่าคนไอนุจึงเกรงกันว่าจะเป็นฝีมือของเทพมารที่อาศัยอยู่ในหุบเขาลึก

  ACCESS
  40นาทีโดยรถยนต์จากสถานีJRอาซาฮิคาวะ
  ADDRESS
  078-0185
  Kamuicho Kamuikotan, Asahikawa-shi, Hokkaido
  VIEW MAP
  CONTACT

  +81-166-23-0090

  • คามุยโคะทัน
  • คามุยโคะทัน