ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ไอนุ

สัมผัสวัฒนธรรมไอนุ

เมื่อไปเยือนฮอกไกโดตะวันออกทั้งทีก็มีที่ๆน่าไปอยู่หลายที่ ทั้งทะเลสาบอะคังและทะเลสาบคุชิโระ แม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังมาก แต่การมาเยือนที่นี่จะทำให้เราได้ทำความรู้จักประเพณีและวิถีชีวิตของชาวไอนุด้วย

ชื่อสถานที่ในฮอกไกโดหลายๆที่นั้นอ่านยาก เพราะเป็นคำที่มาจากภาษาไอนุ ซึ่งตั้งจากลักษณะที่ดินบริเวณนั้น และเรียกกันต่อๆมาในหมู่ชาวไอนุ ก่อนจะเลือกคันจิที่เข้ากับเสียงอ่าน จะเห็นได้ว่ามีเค้าโครงภาษาไอนุอยู่ทั่วเกาะฮอกไกโดเลย แม้จะพูดถึงการเต้นรำแบบดั้งเดิมของชนเผ่าไอนุสั้นๆ แต่ละพื้นที่ก็มีลักษณะเฉพาะอยู่ ซึ่งถือเป็นการสืบสานขนบธรรมประเภณี
แฝงกับการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเอง จะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ ส่วนหมู่บ้านไอนุที่ทะเลสาบอะคังนั้น มีโรงละครสำหรับจัดแสดงการเต้นรำแบบดั้งเดิมของชนเผ่าไอนุ ใครมาเยือนที่นี่ก็จะได้รับชมการเต้นรำแบบเฉพาะของที่นี่ด้วย โดยมีการร่ายรำนกกะเรียนที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของที่นี่ เป็นการเต้นจำลองท่วงท่าการเคลื่อนไหวของสัตว์นั่นเอง ลองมาสัมผัสหัวใจของชาวไอนุกันดูนะ