ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

วัฒนธรรมโอคอตสก์

วัฒนธรรมโอคอตสก์ สิ่งที่"ชนเผ่าแห่งความพิศวง"เหลือ
ไว้คือ?

ก่อนที่่วัฒนธรรมไอนุจะเริ่มขึ้น ยังมีอีกวัฒนธรรมบริเวณชายฝั่งทะเลโอคอตส์กทียังหลงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์อยู่
ในปี ค.ศ.1913 บริเวณปากแม่น้ำอะบาชิริที่ไหลผ่านเมืองอะบาชิริ มีการค้นพบสุสานหอยโมโระโยะ ทำให้รู้ถึงการมีอยู่ของชาวโอคอตสก์เป็นครั้งแรก
ชาวโอคอตสก์นั้น เกิดขึ้นจากเรียกชื่อแบบรวมๆของคนหลายๆกลุ่มอย่างเช่นชาวอุยรุตะ ชาวนิบุฮิที่ย้ายถิ่นฐานจากเหนือมุ่งหน้าลงมาทางใต้ในศตวรรษที่7
ทะเลโอคอตสก์เป็นแหล่งประมงอันอุดมสมบูรณ์ พวกเขาชอบกินปลามาก เป็นพรานที่ล่าแมวน้ำและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลต่างๆด้วย
พวกเขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ถาวร อยู่ทั่วบริเวณในส่วนของพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเลอย่างเมืองอะบาชิริ มงเบะสึ เมืองโทะโคะโระ
จึงเกิดเป็นรวมเป็นวัฒนธรรมโอคอตสก์ในวงกว้าง
แต่ทว่า ทำไมในศษวรรตที่13 อยู่ๆพวกเขาก็หายตัวไปอย่างกระทันหันจากเวทีแห่งประวัติศาสตร์นี้
ด้วยเหตุผลนี้ พวกเขาจึงถูกเรียกว่า "ชนเผ่าแห่งความพิศวง"
ที่เมืองอะบาชิริ มีหอสุสานหอยโมะโระโยะและทะเลสาปซะโระมะที่ถูกกำหนดเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของประเทศอย่าง[โบราณสถานโทะโคะโระ]นั้น
มีการขุดค้นพบซากโบราณสถานและบ้านทรงกระโจมแบบญี่ปุ่น ซึ่งช่วยยืนยันการบอกเล่าการมีตัวตนของชาวโอคอตสก์ได้อย่างชัดเจน
ที่พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าพื้นเมืองทางเหนือของฮอกไกโดในเมืองอะบาชิรินั้น สามารถสัมผัสได้กับลวดลายแบบอุยรุตะ เสน่ห์ของงานฝีมือและเครื่องไม้เครื่องมือในชีวิตประจำวันต่างๆที่เค้าเหล่านั้นเหลือทิ้งไว้ได้

เมืองหลัก
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
สนามบินหลัก