ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ทางตอนเหนือของประชาชน

ทำความรู้จักวัฒนธรรมชนเผ่าทางตอนเหนือกับพวกเข

ชนเผ่าทางตอนเหนือต้องปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอันแสนโหด ซึ่งมีสไตล์การดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด การจะทำความรู้จักกับพวกเขาก็เหมือนกับได้ทำความรู้จักโลกกว้าง

ที่เมืองอะบาชิริมีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าทางเหนือเกาะฮอกไกโดตั้งอยู่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการทำวิจัยประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือ เพื่อทำความเข้าใจชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในฮอกไกโดให้ถ่องแท้ (อ้างอิงจากเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์) สำหรับชนเผ่าทางตอนเหนือหมายถึงผู้คนที่ดำรงชีวิตอยู่ทางตอนเหนือ ส่วนคำว่า ทางตอนเหนือ หมายถึงภูมิภาคที่อยู่เหนือเส้นละติจูดเหนือขึ้นไป แต่ไม่ได้มีการนิยามว่าชนเผ่าที่อยู่ที่นั่นคือชนเผ่าทางตอนเหนือ สำหรับที่พิพิธภัณฑ์ให้คำอธิบายไว้ว่า ชนเผ่าทางตอนเหนือคือชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในเขตอากาศแบบกึ่งขั้วโลกทางซีกโลกเหนือ
ซึ่งมีประมาณ 50 ชนเผ่า ตั้งแต่ชนเผ่าเอสกิโมในกรีนแลนด์ไปถึงชนเผ่าซามิในแสกนดิเนเวีย คลอบคลุมอย่างกว้างขวาง

การศึกษาโบราณคดี หรือ การศึกษาประวัติศาสตร์นั้น ไม่ใช่ศึกษาแต่ทฤษฎีเท่านั้น แม้จะเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการค้นพบ ถ้าเราลงมือค้นหาหรือทำวิจัยขึ้นมาเองก็อาจจะได้พบเรื่องราวใหม่ๆ หรือ มีข้อล้มล้างทฤษฎีเดิมก็เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าทางตอนเหนือ วัฒนธรรมโอค็อตสค์ หรือไอนุ ล้วนแล้วแต่มีความเป็นมาและความเกี่ยวข้องอันลึกลับทั้งสิ้น
เพราะแบบนี้ที่นี่จึงน่าสนใจ หรือจะบอกว่ามีเรื่องให้น่าตื่นเต้นก็ได้

เมืองหลัก
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
สนามบินหลัก