ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ดูนก

แอบมองความเป็นอยู่ของนกป่า

ฮอกไกโดตะวันออกคือบ้านของนกป่า แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นที่อยู่เพียงแห่งเดียวของนกที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ มาท่องเที่ยวไปในพื้นที่ของพวกเขาโดยรักษามารยาทอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นการทำลายสวรรค์ของนกป่ากัน

อีกวิธีหนึ่งคือร่วมดูนกป่าไปพร้อมกับไกด์ผู้รู้จักธรรมชาติในบริเวณนี้เป็นอย่างดี การเข้าร่วมทัวร์ชมนกที่ Shiretoko Nature Office (เมืองชาริ) หรือจะเป็น Shiretoko Nature Cruise(เมืองราอุสุ), Okhotsk Jinendo (เมืองอะบะชิริ), Nemuro Nature Center (เมืองเนะมุโระ) ต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน

แนะนำ