ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โฟโต้ทัวร์

ทิวทัศน์อันแสนงดงามจะถูกสลักอยู่ในใจและคงเหลือไว้ในภาพถ่าย

หนึ่งในความสนุกของการท่องเที่ยวคือการถ่ายรูป ถ่ายภาพทิวทัศน์ของดินแดนที่ไม่เคยเห็นมาก่อน, ถ่ายภาพฉากที่หวนคิดถึง, ถ่ายภาพการท่องเที่ยวของตนไว้เป็นที่ระลึก บันทึกภาพที่อยากจะเก็บไว้ในหัวใจ และความทรงจำจากการท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไป

ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้โดยประมาณ คอร์ส 1 วัน =8-10 ชั่วโมง 20,000-30,000 เยน, คอร์สครึ่งวัน=6 ชั่วโมง 18,000 เยน มีโปรแกรมที่สามารถจัดการเวลาและสถานที่เองได้ โปรดตรวจสอบระยะเวลาและวันเวลาที่เปิดล่วงหน้า

เมืองหลัก
สนามบินหลัก

แนะนำ