ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ปีนเขา

ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ยอดท่ามกลางขุนเขาที่ราวกับแอล์ปญี่ปุ่น

เทือกเขาที่ฮอกไกโดเมื่อเทียบกับเทือกเขาแอล์ปญี่ปุ่นแล้วจะดูราบมากกว่าเพราะแม้แต่ภูเขาอาซาฮิดาเกะซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดยังมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 2,291 เมตรเท่านั้นแต่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของที่นี่กลับมีชื่อเสียงไม่แตกต่างไปจากเทือกเขาแอล์ปญี่ปุ่นที่มีความสูงระดับ 3,000 เมตรเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตละติจูดสูงนอกจากคอร์สเดินป่าเพื่อชมพืชและสัตว์ป่าในเขตภูเขาสูงแล้วการลองตั้งเป้าหมายอย่างจริงจังเพื่อไปให้ถึงยอดเขาก็เป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียว

ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่ไหนก็มีกฎของการปีนเขาอยู่นั่นก็เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตัวเองและเพื่อรักษาธรรมชาตินอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์การปีนเขาหากเป็นภูเขาที่ยังมีหิมะปกคลุมอยู่แม้ในฤดูร้อนก็จำเป็นต้องใช้รองเท้าเกาะหิมะCrampons (รองเท้าปีนเขาทำจากเหล็ก) และขวานจามน้ำแข็งหากเป็นภูเขาที่มีหมีสีน้ำตาลอยู่เยอะก็ต้องมีมาตรการรับมือกับหมีอย่างดีเตรียมความพร้อมให้เต็มที่แล้วมาสนุกสนานกับเทือกเขาอันเลื่องชื่อของฮอกไกโดกัน

แนะนำ