ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ขี่ม้า

ไปท่ามกลางธรรมชาติ บนหลังม้าที่สั่นไหว

ภูมิทัศน์ของฮอกไกโดตะวันออกที่กล่าวกันว่าคล้ายกับยุโรป เป็นสเกลขนาดใหญ่ที่มีไม่มากในญี่ปุ่น ลองขี่ม้าไปสำรวจที่นั่นดูไหม? มุมมองจากบนหลังม้าที่จะสูงกว่าปกติ ทำให้ทิวทัศน์ของการท่องเที่ยวมีความสดใหม่กว่าที่เคย หากโชคดีก็อาจจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่าด้วย

ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้โดยประมาณ ขี่ม้าแบบมีคนจูง=5นาที 1,000 เยน, ขี่ม้าชมธรรมชาติ=60–90 นาที 8,000-12,000 เยน สิ่งอำนวยความสะดวกในการขี่ม้าและคอร์สอาจมีการเปลี่ยนแปลง และบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องจองล่วงหน้า โปรดตรวจสอบก่อนเข้าใช้บริการ

เมืองหลัก
สนามบินหลัก

แนะนำ