ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ตกปลา

ตกของเด็ดที่ทะเลกว้างทางเหนือ

ฮอกไกโดตะวันออกมีพื้นที่ทำการประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เป็นท่าขึ้นปลาและสัตว์ทะเลอร่อยๆ มากมาย สำหรับนักตกปลาแล้ว ที่นี่คงเป็นพื้นที่อันเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แต่แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ในการตกปลาก็สามารถสนุกได้ และเมื่อตั้งใจมาแล้วก็ออกไปลองจับปลาตัวใหญ่ที่ทะเลอันอุดมสมบูรณ์ดู

ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้โดยประมาณของทัวร์ตกปลา 8 ชั่วโมง ประมาณ 11,000 เยน การออกเรือขึ้นอยู่กับสภาพท้องทะเลและอากาศต้องทำการจองล่วงหน้า นักตกปลาที่มีประสบการณ์และความชำนาญแล้วสามารถเต็มอิ่มกับการตกปลาได้ตามอัธยาศัย เพียงแต่แต่ละพื้นที่จะมีข้อปฏิบัติแตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบล่วงหน้า

เมืองหลัก

แนะนำ