ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

พายเรือคายัคทะเล

ท่องไปในชิเรโทโคะซึ่งมองไม่เห็นจากบนฝั่ง

ชิเรโทโคะ แหล่งมรดกทางธรรมชาติของโลก พื้นที่ทางธรรมชาตินี้ไม่ได้มีเพียงบนบกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทะเล ลองมาผจญภัยด้วยการพายเรือคายัคทะเลล่องทะเลแห่งนี้กัน ท่านจะได้พบทิวทัศน์ที่หาชมไม่ได้จากฝั่ง ได้เที่ยวชมธรรมชาติที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เห็นเมื่อมองจากบนบก

นอกจากพายเรือคายัคทะเลแล้ว ยังขอแนะนำการพายเรือแคนูที่แม่น้ำและทะเลสาบด้วย ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมนี้ได้ที่แม่น้ำคุชิโระที่ไหลผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระ, ที่ทะเลสาบคุชชาโระอันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำคุชิโระ หรือที่ทะเลสาบคานะยามะในเมืองมินามิฟุราโนะ

เมืองหลัก
สนามบินหลัก

แนะนำ