ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

พาราไกลเดอร์

ไปเป็นนกที่โบยบินในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ในฮอกไกโดตะวันออก

เคยแหงนหน้ามองนกที่โบยบินอยู่บนฟ้า แล้วคิดว่าถ้าฉันมีปีกบ้างล่ะก็… ไหมคะ ติดปีกพาราไกลเดอร์ไว้ที่แผ่นหลังแล้วไปโบยบินในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่กันเถอะ

ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้โดยประมาณเล่นพาราไกลเดอร์ 2 ชั่วโมง 9,000 เยน , เล่นพาราไกลเดอร์แบบคู่ (ร่อน 2 คน) 30 นาที (ร่อนประมาณ 10 นาที) 9,000 เยน , พาราเซลลิ่งประมาณ 4,500 เยนแม้จะใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่แต่กีฬาทางอากาศถือเป็นกีฬาที่มีความอันตรายกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์และโบยบินในท้องฟ้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

สนามบินหลัก
ข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำ